KJØPSVILKÅR


Definisjon av parter

Kollekted by AS
Schous plass 7 A,
0552 Oslo

Telefon (mobil): +47 40042743
Mail: [email protected]
Org.No. 912169812

Selger er Kollekted by AS.

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.


Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra www.kollektedby.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.kollektedby.no er bare tilgjengelig på norsk.

Er du under 18 år kan du bare handle på oppkrav eller forhåndsbetaling, eller betale ved levering. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Det leveres kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerett loven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

FRI FRAKT over kr 1000 gjelder kun på små varer, ikke møbler og her forbeholder vi oss retten til å ta kontakt dersom valg av FRI FRAKT ved utsjekk ikke oppfyller kravene.


Gjennomføre en handel

Å gjennomføre en handel hos Kollekted by As (www.kollektedby.no) gjøres utelukkende via vår nettbutikk og handlekurv-funksjon. Når du trykker kjøp på en vare blir varen lagt til i handlevognen som du også vil bli overført til. Her velger du om du ønsker å fortsette å handle eller gå videre til kassen. Når du er ferdig med din handel går du videre fra handlevognen til kassen. I kassen vil du enkelt kunne velge fraktmåte, betalingsform, leveringsadresse med mer. Du vil også se kostnaden for frakt beregnet ut i fra vekt og kolli/antall.

Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert online i Kollekted by AS nettbutikk administrasjon. Kollekted by AS er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt i via nettbutikken, markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når bestilling er mottatt, vil en bekreftelse på ordren automatisk bli sendt til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen du ønsket.

Når din bestilling er pakket og sendt vil du få en bekreftelse med et fakturabilag for din bestilling.

Opplysninger gitt i nettbutikken


Forbehold

Kollekted by AS gir beskrivelser av sine produkter i tillegg til produktbilder. Det tas imidlertid forbehold om at skrive og trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at det ikke kan leveres i henhold til informasjon gitt i nettbutikken, markedsføringen eller på annen måte. Det forbeholdes også retten til at detaljerte produktbeskrivelser kan avvike. Vi bestreber oss å gjengi korrekte beskrivelser og spesifikasjoner på alle våre produkter. Farger og mål kan avvike noe fra virkeligheten. Kollekted by AS tar ikke ansvar for at bildene kan variere avhengig av pc og skjerm.


Priser

Aller priser er i norske kroner og vil være inklusive 25% moms men eksklusive frakt. Kollekted by tar i alle henseender forbehold om at det kan forekomme pris og trykkfeil. Det tas også forbehold om utgåtte varer. Prisene kan til enhver tid endres men endringene vil ikke påvirke ordre som Kollekted by AS allerede har sendt bekreftelse på.

Videre forbeholdes det også retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt-situasjoner vil du få melding om dette, og du som kunde vil kunne velge et annet produkt. Det forbeholdes også kansellere din bestilling ved uforutsette tekniske feil i moduler av nettbutikk løsningen. Om et kjøp har blitt gjennomført, har du som kunde full rett til å kansellere din bestilling og kreve full beløp tilbake betalt. Tilbakeføring vil da skje til samme kort som ved betaling, om dette er brukt som betalings metode.


Betaling

Du kan betale via: VISA, Mastercard, AMEX eller PayPal. Valget for betaling med kredittkort fullføres via vår betalingsmodul gjennom Paymill.com. Om dette valget ikke er tilgjengelig, har vi deaktivert funksjonen av grunner slik som sikkerhet eller teknisk oppdatering. Du kan allikevel betale med kredittkort via PayPal.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Ved betaling via PayPal vil beløpet bli trukket umiddelbart, og din bestilling sendes forløpende.


Levering

Levering av produktene skjer på den måte du som kunde har valgt, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Kollekted by AS har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Det må påregnes en forsendelsestid på 1-3 dager, i tillegg til Postens/Brings leveringstid.


Sporing

Når Kollekted by AS godkjenner ordren din får du oppgitt et sporingsnummer på e-post. Med dette sporingsnummeret kan du følge varen din fra den blir sendt av gårde og til den ankommer leveringsstedet.

En forsendelse kan vanligvis spores 12 timer etter at sporingsnummeret er mottatt. Du kan også kontakte Kollekted by AS på telefon 40042743 hverdager mellom 11:00-18:00 eller til [email protected] med spørsmål vedrørende levering.

Hvis en vare ikke kan leveres som forventet, får du beskjed og mottar en ny forventet leveringsdato. Du kan selvfølgelig velge å annullere bestillingen din med mindre noe annet er avtalt. Bestiller du en vare som ikke er på lager bestiller vi den inn igjen. Ved kort leveringstid, dvs under 10 dager, vil du ikke bli kontaktet. Ved lengre leveringstid vil du motta informasjon om forventet leveringstid.


Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler i beholdere, bokser eller flasker.


Forbrukerkjøpsloven per 21. Juni Nr. 34 2002

Alle produkter sent fra Kollekted by AS er garantert å være uten feil. Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid, og senest 7 dager etter overtakelse, etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon).

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Kollekted by AS muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefales det at reklamasjonen sendes skriftlig pr. e-post oppgitt under punktet “Definisjon av parter”.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende én følgende mangelbeføyelser.

  • Be om full tilbakebetaling av produktet, inkludert returfrakt
  • Be om en reparasjon av produktet du har kjøpt, siden dette kan være et unikt produkt
  • Be om et tilsvarende produkt til samme pris

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Kollekted by AS, dekker ikke Kollekted by AS kostnader for dette.


Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.


Angrerett

Angrerett loven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer kjøpt i Kollekted by AS sine nettbutikk. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Kollekted by AS melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerett skjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert i samme forfatning og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til Kollekted by AS innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har selv risikoen for transporten tilbake. Kollekted by AS er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at produktet er mottatt fra deg.

Produktet sendes tilbake til Kollekted by AS i originalemballasjen, sammen med angrerett-skjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Angrerettskjema kan mottas av Kollekted by AS.


Unntak fra angreretten

Angrefrist gjelder ikke ved bestillingsvarer som produseres etter din bestilling eller ved kjøp fra firma. Ved kjøp av et produkt som lages spesielt for deg og etter dine spesifikke ønsker, gjelder ikke angreretten. Eksempel på dette er om du bestiller en sofa, stol eller varer som ikke føres på lager, med et spesifikt stoff som så produseres etter produkt som lages etter dine ønsker


Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkludert mva. og ekskludert frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene kan variere og det tas derfor forbehold om prisendring som følge av varierte priser på innkjøp.

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, slik som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Det er ingen skjulte kostnader eller små-ordre gebyr hos Kollekted by AS, og du får full oversikt over alle kostnader før du bestiller. Prisene er oppgitt i Norske Kroner (NOK). Prisen du ser i nettbutikken og handlekurven vil alltid være gjeldende pris for produktet.

FRI FRAKT over kr 1000 gjelder kun på små varer, ikke møbler og her forbeholder vi oss retten til å ta kontakt dersom valg av FRI FRAKT ved utsjekk ikke oppfyller kravene.

Alle leveringstider som blir oppgitt må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for når bestillingen er mottatt i nettbutikk systemet. Medgått tid til pakking kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør (Bring eller Posten Norge). Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Det forbeholdes retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig art fra Kollekted by AS sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Kollekted by AS ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.


Force Majeur

Er Kollekted by AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Kollekted by AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons tilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Kollekted by AS sin eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsrett-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Kollekted by AS.


Returrett og angrerett

Kollekted by AS har 14 dagers returrett og angrerett gjeldende fra den datoen du mottar varene dine. Ønsker du å gjøre bruk av returretten skal du sende tilbake varen du har mottatt i ubrukt og uskadet stand og i original emballasje som er hel og uskadet. Du kan returnere varen din til Kollekted by på Schous Plass 7 A, 0552 Oslo eller sende den til denne adressen:

Kollekted by AS
Att. DITT ORDRENUMMER
Schous plass 7 A
0552 Oslo

Når returen er godkjent av Kollekted by AS, betaler vi tilbake beløpet til kredittkortet du har betalt med.

Kollekted by AS refunderer ikke de fraktomkostningene som er forbundet med returen. Vær oppmerksom på at det kan gå noe tid før beløpet er tilgjengelig på kontoen din. Dette avhenger av hvilket kredittkort du har brukt og hvilken bank du bruker.


2. april 2019